FA | EN | RSS

شنبه, 30 تیر 1397

تشکل ها باید خود را علاقه مند بدانند نه متخصص

نشست نماینده تشکلهای مردم نهاد اداره کل میراث فرهنگی،صنایع دستی وگردشگری گیلان با دانشجویان فعال در حوزه گردشگری ومعماری در خانه فرهنگ و هنر رشت برگزار شد.

 

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی این اداره کل، پروین حلاج رضایی نماینده تشکلهای مردم نهاد اداره کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری گیلان  در نشست تخصصی در جمع دانشجویان گردشگری و معماری گفت:تشکل ها باید  خود را علاقه مند بدانند نه متخصص و وظیفه آرمانی خودشان را در معطوف نمودن نظارت جامعه و متخصصین به نقاط تاریک و محجور تعریف کنند.

وی افزود :رمز پایداری و ماندگاری و همچنین تاثیرگذاری تشکلهای مردم نهاد ،پافشاری بر اصول شکل گیری  سمنها 3 اصل غیرسیاسی ،غیر انتفاعی و غیر دولتی بودن می باشد.

نماینده تشکلهای مردم نهاد اداره کل، با اشاره به اینکه در سال 76 کمیته و اساسنامه ایکوموس( شورای بین المللی یادمانها و محوطه ها) وابسته به سازمان یونسکو به تصویب کمیته بین المللی ایکوموس رسید گفت: هفته میراث فرهنگی در سال 93 در سطح جهان  به عنوان میراث یادآوری نامگذاری شده است که توجه و یادآوری میراث فرهنگی کمک به حفظ ارزشهاست.

در ادامه پروین حلاج رضایی با بیان اعلام آمادگی اداره کل در زمینه حمایت از انجمنهای فعال در این حوزه ،از جمع دانشجویان گردشگری و معماری درخواست نمود برنامه های خود را جهت همکاری با اداره کل در زمینه اهداف ذکرشده تدوین تا باهماهنگی با معاونتهای مربوطه ،مدیرکل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری   و برگزاری سلسله جلسات تخصصی  به راه کار عملی برسیم.

در ادامه نشست محمدرضا فروتن نماینده انجمن گردشگری و معماری مستقر در خانه فرهنگ و هنر گفت:  اولویت اصلی انجمن انجام فعالیتهای فرهنگی وعلمی و همچنین  شناسایی اماکن ؛محوطه ها وبافت تاریخی شهر و حفظ و حراست از آن می باشد .

وی افزود: باتوجه به رویکرد دولت تدبیر و امید و نگاه ویژه به سمنها، همچنین رویکرد علمی و تخصصی مدیریت جدید اداره کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری استان ،دانشجویان گردشگری و معماری استان آمادگی کامل برای همکاری با اداره کل جهت  ایجاد فضای حفظ و حراست از  میراث تاریخی و فرهنگی  در سطح جامعه  که رسالت اصلی  سازمانهای مردم نهاد است را دارد .