FA | EN | RSS

شنبه, 30 تیر 1397

میراث فرهنگی گیلان شایسته تقدیر در امر ترویج و توسعه فرهنگ نماز شد

مشاور استاندار و مدیرستاد اقامه نماز گیلان از مدیرکل میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری استان تقدیر نمود.

 

به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گیلان؛همزمان با برگزاری همایش تجلیل از دستگاههای برتر استان در امر ترویج و توسعه فرهنگ نماز که با حضور مدیران دستگاههای اجرایی برگزار شد، رضا علیزاده به پاس فعالیتها و اقدامات صورت گرفته در امر نماز از سوی سید ابوطالب حجازی تقدیر شد.

در متن تقدیرنامه مذکور آمده است:

دعوت به نماز، دعوت به زیباترین جلوه‌های زندگی است، زیرا نماز، فصلی از زندگی است که در آن انسان در برابر آفریننده و دارنده‌  همه‌ نیکی ها و زیبائی ها به عرض نیازی عاشقانه می پردازد و بر عیار زیبائی و نیکی روان و دل خویش می‌افزاید و لذا بندگان مومن و نیکوکار خدا باید این را درسی برای خود بدانند و به نماز دعوت کنند.

از آنجاییکه اداره کل میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری استان گیلان در دعوت و توسعه فرهنگ نماز سعی و تلاش داشته در سال95 مشمول تقدیر شده است،این لوح تقدیر به پاس کوشش های صورت گرفته به جنابعالی اهدا می گردد.خداوند همه مارا از خادمان نماز به حساب بیاورد.