FA | EN | RSS

یکشنبه, 31 تیر 1397

طرح آمایش،الگویی مناسب و جامع در مسیر توسعه گردشگری گیلان

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی گیلان:با وجود پتانسیل های بالای گردشگری در گیلان و برخورداری از زمینه های توسعه این صنعت در استان،طرح آمایش می تواند الگویی مناسب و جامع در مسیر توسعه باشد.

 

به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری استان گیلان؛پیرو نشست های پیشین اجرای طرح آمایش استان و مصوبات آن؛اولین کارگاه تخصصی شناخت و تحلیل وضع موجود گردشگری و فرهنگی با حضور اساتید برجسته حوزه آمایش و کارشناسان صاحب نظر در این بخش برگزار شد.

در این نشست کیوان محمدی رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی گیلان،آمايش سرزمين را يک امر علمي با رويکردي فضايي و منطقه اي در شناخت توانمندي هاي توسعه محور قلمداد کرد که قابليت هاي مکاني در آن لحاظ شده است.

وی با بیان اینکه تعامل آمايش سرزمين و توسعه فضايي هدفي همچون عدالت جغرافيايي را دنبال مي نمايد که از طريق ايجاد رفاه اقتصادي،اجتماعي،فرهنگي و سياسي فراهم مي آيد؛اذعان کرد:در اين ميان گردشگري يکي از ابعاد چند بعدي توسعه فضايي يک منطقه خواهد بود.

این مسئول بیان داست:آمايش سرزمين يکي از قابليت هاي فضايي مورد بررسي برای قابليت گردشگري هر منطقه است تا با شناسايي آن و در چارچوب پايداري،بستري براي توسعه فضايي فراهم آيد.

وی با بیان اینکه بر اساس ماده 26 قانون برنامه ششم توسعه باید تا پایان سال 96 سند ملّی و استانی طرح آمایش سرزمین آماده شود افزود:طرح آمایش سرزمینی با موضوع اجراء کاملاً متفاوت است و باید تمامی مسائل مربوط به آینده در آن لحاظ شود

محمدی تصریح نمود:با وجود پتانسیل های بالای گردشگری در گیلان و برخورداری از زمینه های توسعه این صنعت در استان،امیدواریم در قالب طرح آمایش تصمیم مناسب و جامعی را اتخاذ کنیم تا راه توسعه گیلان برای خود و آیندگان روشن گردد.

این مسئول دو شهرستان سیاهکل و املش را اقلیمی ممتاز برای توسعه فزاینده در همه ابعاد خواند و با اشاره به مواهب طبیعی و تاریخی آنها،بر لزوم تمرکز بیشتر بر روی این مناطق در تدوین طرح آمایش حوزه گردشگری تاکید کرد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی گیلان در پایان با بررسی روند تحقیقاتی طرح آمایش گیلان خواستار گسترش تعاملات و پیشنهادات تمامی محققین،اساتید و دانش پژوهان صاحب نظر در تهیه طرح مذکور شد.