FA | EN | RSS

دوشنبه, 25 تیر 1397

تشکیل انجمن میراث فرهنگی در 25 روستای بخش خورگام

سرپرست معاونت میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری استان گیلان خبر داد:انجمن میراث فرهنگی در 25 روستای بخش خورگام شهرستان رودبار تشکیل شد.

 

به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری گیلان؛ولی جهانی در تشریح این خبر خورگام را جزو چهار بخش شهرستان رودبار معرفی نمود که دارای دو دهستان خورگام و دهستان دلفک بوده و 43 روستا را در خود جای داده است.

وی با بیان اینکه بخش خورگام با آب و هوای معتدل در ارتفاع بیش از 1700 متر نسبت به سطح دریا واقع شده است،به بررسی های باستان شناختی که توسط کارشناسان اداره کل میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری گیلان در این منطقه صورت گرفته اشاره نمود و گفت:تاکنون بیش از 136 اثر تاریخی در این منطقه شناسایی وتعدادی از آن در فهرست اثار ملی کشور به ثبت رسید.

این مسئول به ارزش تاریخی روستاهای مذکور اشاره نمود و اظهار داشت:برای حفاظت و حراست از آثار تاریخی این منطقه انجمن های میراث فرهنگی در 25 روستا و یک شهر خورگام با هدف جلب حمایت مادی و معنوی مردم،تشریک مساعی همه جانبه آنان در بخش پژوهشی،حفظ،احیاء معرفی و نیز آموزش میراث فرھنگی تشکیل شد.

جهانی؛ایجاد تشکلی فراسازمانی در حوزه میراث فرھنگی را امری اجتناب ناپذیر و ضروری در جهت صیانت از این میراث ارزشمند تلقی نمود و خاطرنشان کرد: حفظ میراث فرھنگی نیازمند عزم ملی است و حضور نھادھا و ارگان ها به عنوان اعضای حقوقی در انجمن های میراث فرهنگی می تواند علاوه براثرگذاری در حوزه فرھنگ سازی،پژوھش و احیای میراث فرھنگی؛در بسیاری از تصمیمات و سیاست ھای اتخاذ شده گره گشا باشد.