FA | EN | RSS

یکشنبه, 31 تیر 1397

شهردار منطقه ۲ به جای متهم کردن،خود را در کنار میراث فرهنگی ببیند

سرپرست معاونت ميراث فرهنگي اداره كل ميراث فرهنگي،صنايع دستي و گردشگري در پاسخ به اظهارات شهرداري منطقه ٢ رشت:براي دست يافتن به يك شهر با هويت و ايده ال بيش از آنكه نياز به ژست روشنفكر مآبانه باشد،باید پايبندي به ضوابط و مقررات حوزه مديريت شهري را برای حيات بافت تاريخي مورد توجه قرار داد.

 

به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری گیلان؛ولي جهاني در پاسخ به اظهارات شهرداري منطقه ٢ رشت در خصوص تخریب خانه شبان و پیش داوری های غیرمنصفانه ایشان با اشاره به تشكيل پرونده هاي قضايي براي متعرضين به بافت تاريخي اظهار داشت:ضوابط و نحوه ساخت و ساز در بافت تاريخي از سوي سازمان ميراث فرهنگي،صنايع دستي و گردشگري به استانداري ها،شهرداري ها،ادارات كل راه و شهرسازي و ساير دستگاه هاي اجرايي ابلاغ شده اما با این وجود صرفا در دو سال اخير ٢٤ پرونده براي تخلفات ساخت و ساز در بافت تاريخي از سوي ميراث فرهنگي در محاكم قضايي طرح شده که جای بسی تامل است که باید علت اين موضوع را در كجا جستجو كرد؟!آنچه مسلم است اینکه اگر پیرامون مسئله ساخت و سازهاي شهري،تغييرات در سيما و منظر بافت تاريخي دقت نظر بيشتري صورت گيرد نيازي به طرح شكايت هاي متعدد از سوي ميراث فرهنگي براي متخلفين نخواهد بود.وي اذعان کرد:شهرداري منطقه ٢ بجاي آنكه ميراث فرهنگي را متهم به تعلل نمايد،می تواند با صدور مجوزهاي صحيح و نظارت بر انواع دست اندازي به بافت تاریخی به ایفای نقش ياري رسانی به ميراث فرهنگي و نیز دستگاه قضايي در کاهش حجم پرونده هاي قضايي بپردازد.
سرپرست معاونت ميراث فرهنگي اداره کل میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری گیلان به عدم هماهنگي شهرداري با ميراث فرهنگي اشاره کرد و گفت:طرح پياده راه فرهنگي ميدان شهرداري رشت اگرچه بعنوان یک طرح الگويي در چند سال اخير اجرايي شد،اما در جریان پیاده سازی طرح مذکور پیرامون اجراي آن توافقاتي در سطح ملي با سازمان ميراث فرهنگي،صنایع دستی و گردشگری منعقد گردید که متاسفانه عدم پايبندي به توافقات و مکاتبات صورت گرفته از سوی شهرداری رشت موجبات نقدهاي جدي افكارعمومي و مردم فراهم گردید.
این مسئول با بیان اینکه مستندات و صورتجلسات كميته راهبردي مشترك ميراث فرهنگي و شهرداري رشت نشان مي دهد كمتر مي توان به توافقات اين چنيني با شهرداري اعتماد كرد؛ تصریح نمود:طرح بازآفريني شهري يكي از مهمترين برنامه هاي وزارت راه و شهرسازي می باشد که اجراي صحيح و همه جانبه نگر آن به حيات بخشي بافت تاريخي كمك شایانی می نماید.
جهانی خاطرنشان کرد: اکنون بايد از آقاي شهردار منطقه2 سوال کرد که آیا تاکنون طرح بازآفريني كه مشاور اصفهاني آن شهرداري براي محدوده ساغريسازان و خواهر امام تهيه كرده مطالعه كرده است؟!اگر دقت نظر شوراي فني ميراث فرهنگي با حضور نمايندگان اداره كل راه و شهرسازي استان و مشاور طرح تفصيلي شهر رشت نبود،بي ترديد طرح پيشنهادي سنگفرش اين محدوده مي توانست دیدگاه ناصوابي از طرح بازآفريني را تداعي سازد.
اين مسئول در خصوص ثبت بناهاي تاريخي در فهرست آثار ملي كشور تصریح کرد:ثبت آثار تابعه فرآينديست كه تنها تا مرحله تشكيل پرونده برای آن اثر به عهده ادارت كل ميراث فرهنگي استانها بوده و پس از آن شوراي ثبت كشور اقدام به ثبت و ابلاغ به استانداران مي نمايد؛لذا در خصوص ابنيه تاريخي گيلان همچون خانه شبان يا ابتهاج هيچ كوتاهي و تعللي در ارسال پرونده صورت نگرفته و موضوع در شوراي ثبت كشور در حال بررسي است.
جهانی؛دليل اصلی وسواس شوراي ثبت كشور را جلوگیری از تکرار شرايط پيش آمده براي سراي ميخچي خواند و افزود:عدم ابلاغ به مالك و رضايت آنان در سالهاي گذشته منجر به خروج از ثبت اين بنا از سوي ديوان عدالت اداري گرديد اما آنچه باعث حفظ اين بنا در سالهای اخیر شد،ضوابط ميراث فرهنگي در بافت تاريخي و دغدغه دوستداران ميراث فرهنگي بوده که به یقین باید اذعان کرد:در صورت عدم این تمرکز و حساسیت شهرداري تا مرحله پروانه ساخت براي اين اثر تاريخي پيش رفته بود.
سرپرست معاونت ميراث فرهنگي اداره کل میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری گيلان؛شهرداري منطقه ٢ را به همكاري هرچه بيشتر با این اداره کل دعوت نمود و گفت:دغدغه گفتاري شهرداري منطقه ٢ قابل تقدير بوده اما بهتر است اين حس مسئوليت جنبه عملياتي را نيز به خود گيرد،چنانكه در خصوص خانه ابتهاج در جمع صاحب نظران استاني توافق شده بود ايشان به موازات مستندسازي ثبت اين خانه توسط ميراث،در زمينه كاربري فرهنگي آن از مجاري مورد نظر توسط شهرداري دنبال و چه بسا آنكه به جهت اهميت موضوع تملك اين خانه نيز برنامه ريزي و اقدام شود،بايد پرسيد پس از تشكيل پرونده ثبت خانه ابتهاج و ارسال آن به شوراي ثبت كشور،شهردار محترم چه اقدامي به انجام رسانده است؟حال اميدواريمجناب شهردار منطقه ٢ به جاي اتهام زدن به ميراث فرهنگي،خود را در كنار ميراث فرهنگي ببيند و التيامي بر زخمي كه اين روزها با اخذ مجوز برخي افراد سودجو و سوداگر ساخت و ساز بر پيكره ميراث فرهنگي خورده مي شود،باشند.باید با دیدگاهی فرانگر اعلام نمود که مردم و دوستداران ميراث فرهنگي از مجادلات و منازعات خسته و آزرده خاطرند،بهترست در كنار هم چاره اي در اين خصوص انديشيده شود.