FA | EN | RSS

پنج شنبه, 29 شهریور 1397

اجرای عملیات مرمت حمام کسماء،با روندی مطلوب

سرپرست معاونت میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری گیلان از روند مطلوب عملیات مرمت در حمام کسماء خبر داد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری گیلان؛ولی جهانی با اشاره به اینکه حمام تاریخی کسماء در داخل بافت روستای کسماء واقع شده و از نظر موقعیت مکانی در قلب بازار کسماء قرار دارد،به رونق مطلوب این بنا در دوره های گذشته اشاره نمود و گفت:این بنا درشهریور سال ۱۳۸۲در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده است.

وی با بیان اینکه در سنوات گذشته این حمام مورد مرمت قرار گرفته،بیان داشت:مرمت های قبلی که در این بنا صورت گرفته کافی نبوده،لذا اداره کل میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری گیلان با اعزام تیم کارشناسی و گروه مرمت به منطقه نسبت به مرمت بنای مذکور در سال جاری اقدام نموده است.

جهانی پیشرفت فیزیکی پروژه مرمت حمام کسماء را بیش از 60 درصد اعلام کرد و افزود:مرمت این حمام که دارای مالک شخصی است بارها در نوبت مرمت سازمان میراث فرهنگی قرار گرفت اما به دلیل ناکافی بودن اعتبارات این سازمان و لزوم اعتباری بالغ بر 010میلیون تومان جهت اجرا،تکمیل عملیات مرمتی به سهولت انجام نشد.

وی با بیان اینکه هم اکنون اعتبار اجرای پروژه از محل اعتبارات ملی و استانی اختصاص یافته،اظهار امیدواری کرد که تا روزهای آینده شاهد اتمام عملیات مرمت این بنای تاریخی خواهیم بود.

این حمام مربوط به دوره قاجاراست و با توجه به نزدیکی حمام در بافت بازار و رونق تجاری گذشته کسماء،بسیار مورد استفاده قرار می گرفت.