FA | EN | RSS

دوشنبه, 25 تیر 1397

برگزاری آزمون های دوره های گردشگری در گیلان

آزمون جامع مدیریت فنی،راهنمایان طبیعت گردی و راهنمایان فرهنگی در گیلان برگزار شد.

 

به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری گیلان؛حمیدرضا آذرپور معاون گردشگری این اداره کل روز گذشته ضمن نظارت مستقیم بر نحوه برگزاری این رقابت با پرسش از شرکت کنندگان میزان رضایتمندی از طراحی سوالات،کیفیت برگزاری آزمون و نیز نحوه بهره مندی از خدمات الکترونیک را مورد ارزیابی قرار داد.

او با بیان اینکه شرکت کنندگان در سه شاخه «راهنمایان فرهنگی»،« راهنمایان طبیعت گردی»،و«مدیریت فنی»همزمان با دیگر استان ها با یکدیگر به رقابت پرداختند اذعان داشت:هدف از برگزاری این دوره ها تربيت نيروي متخصص و جوياي كار در زمينه راهنماي گردشگری و مديریت فني دفاتر خدمات مسافرتي و جهانگردي بوده است.

لازم بذکر است که شرکت کنندگان پس از قبولي در آزمون كتبي و مصاحبه؛گواهينامه معتبر از سوی سازمان ميراث  فرهنگي،صنايع دستي و گردشگري را دریافت می نمایند.