FA | EN | RSS

پنج شنبه, 29 شهریور 1397

دستگیری 3 حفار غیرمجاز در رودسر

مجرمانی که قصد حفاری به قصد تحصیل اشیا عتیقه در یکی از قبرستان های تاریخی رودسر را داشتند، به همت ضابطین پایگاه حفاظتی میراث فرهنگی این شهرستان دستگیر شدند.

به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری گیلان؛ طی گشت و سرکشی های ضابطین یگان حفاظت میراث فرهنگی شهرستان رودسر در محوطه های تاریخی، چهار تن از افراد در حال تردد مشکوک شناخته شدند و با اجرای عملیات ایست و بازرسی 3تن از آنها بازداشت گردیدند.

برابر شواهد و قرائن موجود کاملا محرز شد که حفاری های بعمل آمده به قصد تحصیل اشیای عتیقه بوده؛ لذا مجرمان مورد بازجویی قرار گرفته و پس از تنظیم صورتجلسه برای تشکیل پرونده و سیر مراحل قانونی به دادسرا تحویل داده شدند.