FA | EN | RSS

سه شنبه, 01 خرداد 1397

افزایش 40 درصدی تعداد مسافران پروازی در نوروز 93 گیلان

مدیرکل فرودگاه گیلان گفت: تعداد کل مسافران پروازی نوروز امسال 23 هزار و 177 مسافر بود که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، افزایش 40.42 درصدی داشته است.

مهندس فتاح رضوانی با بیان اینکه تعداد پروازها در مقایسه با سال گذشته 21.98 درصد افزایش داشت، تصریح کرد: تعداد کل پروازهای مسافری از 24 اسفند سال گذشته تا پایان چهاردهم فروردین‌ماه، 222 پرواز بود که این تعداد در مدت مشابه نوروز سال گذشته 182 پرواز بوده است.

وی افزود: تعداد مسافران پروازهای ورودی 40.42 درصد و پروازهای خروجی 24.80 درصد افزایش را نشان می‌دهد.

مهندس رضوانی همچنین اظهار داشت: کل اعزام و پذیرش مسافر در پروازهای داخلی و خارجی فرودگاه سردارجنگل به ترتیب پروازهای ورودی 11 هزار و 905 نفر و در پروازهای خروجی 11 هزار و 272 نفر ثبت شده است.

وی بیشترین آمار مسافران ورود یافته به گیلان را هزار و 154 نفر در هفتم فروردین ماه عنوان و اضافه کرد: در مدت یاد شده، این تعداد مسافر با 111 پرواز به استان گیلان عزیمت کرده‌اند که 9 هزار و 634 نفر مربوط به پروازهای داخلی و دو هزار و 271 نفر مربوط به پروازهای خارجی بوده اند.

به گفته وی در پروازهای ورودی 101 پرواز داخلی و ده پرواز خارجی ثبت شده است.

مدیرکل فرودگاه گیلان همچنین خاطرنشان کرد: در مدت مذکور 11 هزار و 272 نفر نیز از طریق این فرودگاه با 111 پرواز به مقاصد مختلف سفر کرده‌اند که سهم پروازهای داخلی 9 هزار و 110 مسافر و سهم پروازهای خارجی 2 هزار و 162 نفر بوده است.

مدیرکل فرودگاه بین المللی سردار جنگل رشت در ادامه با اشاره به پروازهای فوق العاده در این فرودگاه یادآور شد: برای متقاضیان پروازهای هوایی، پروازهای فوق العاده داخلی به شهرهای مشهد، کیش، اصفهان و پرواز خارجی به اسپارتای ترکیه راه اندازی شده است.

وی خاطرنشان کرد: با احتساب پروازهای فوق العاده، 86 سورتی پرواز در هفته در ایام نوروز انجام شد.

گفتنی است:فرودگاه بین المللی سردار جنگل رشت به عنوان یک ظرفیت بالقوه در جهت توسعه و ارتقای جایگاه استان به شمار میرود و می توان از آن به عنوان ظرفیتی تاثیرگذار یاد کرد که همواره در راستای سنجش میزان رشد منطقه مورد ارزیابی قرار می‌گیرد، لذا رویکرد اصلی بر این است که فرودگاه رشت هر روز با ایجاد زیرساخت‌های جدید در آن، به توسعه پایدار نزدیک‌تر شود که خوشبختانه با افتتاح ترمینال جدید فرودگاه در سال گذشته بخشی از این مهم در استان صورت گرفته است.