FA | EN | RSS

پنج شنبه, 29 شهریور 1397

عملکرد مطلوب ستاد اجرایی هماهنگی خدمات سفر گیلان، از نگاه بازرسان ویژه

صادقی، بازرس ویژه دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و پاسخگویی به شکایات میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور روز شنبه در بازدید از واحدهای مختلف ستاد هماهنگی خدمات سفر استان گیلان ضمن اشاره به وضعیت مطلوب اقدامات صورت گرفته از سوی این ستاد ، لزوم نظارت و بازرسی عملکرد ستادهای هماهنگی خدمات سفر استان ها را مورد تاکید قرار داد و اظهار داشت: هدف از انجام  این بازدید ها ، بررسی و ارزیابی عملکرد ستادها و کیفیت تعامل بین دستگاه های عضو و اقدامات مشترک انجام شده بین آنها می باشد.

وی ضمن تقدیر و تشکر از زحمات شبانه روزی دبیر و معاونین ستاد هماهنگی خدمات سفر استان گیلان از نحوه ارائه خدمات این ستاد و تعامل و تشریک مساعی بین دستگاه های عضو ابراز خرسندی  نمود و تصریح کرد: با توجه به سطح بالای رضایتمندی گردشگران و مسافران نوروزی از خدمات ارائه شده این ستاد ، جای دارد که از فعالیت ها و تلاش های کلیه پرسنل خدمتگذار این ستاد تجلیل ویژه بعمل آید.

همچنین لیلی پرسا، از دیگر بازرسان ویژه این دفتر ضمن تشریح برنامه ریزی های صورت گرفته در راستای ارتقای سطح رفاه مسافران نوروزی از تحقق این مهم ابراز رضایت نموده و با بررسی درصد پیشرفت اقدامات صورت گرفته اظهار داشت: اجرای طرح مسیر سبز و ساحل پاک که با حضور رئیس ستاد هماهنگی خدمات سفر استان گیلان پیش از نوروز صورت گرفت به عنوان نقطه عطفی در ایجاد حس تعامل با طبیعت به شمار می رود که می تواند به عنوان نمونه ای موفق در سطح کشور مطرح شود.

گفتنی است کارشناسان دفتر مدیریت عملکرد ، بازرسی و پاسخگویی به شکایات میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری کشور در بازدید از موزه میراث روستایی گیلان ، وجود این گنجینه عظیم فرهنگی را به عنوان عامل تسریع بخش در پیوند نسل ها و آشنایی با فرهنگ خطه گیلان دانسته و افزودند: با توجه به فرهنگ غنی گیلان زمین و مولفه های شاخص این دیار مانند علمای بزرگ  دینی ، مفاخر علمی و ادبی ، هنرهای سنتی و صنایع دستی ، غذاها و سوغات محلی لزوم توجه هرچه بهتر به این مراکز فرهنگی می بایست مورد توجه بیشتری قرار گیرد.