FA | EN | RSS

پنج شنبه, 29 شهریور 1397

برنامه ریزی 86 سورتی پروازی در هفته، برای نوروز 93 گیلان

فتاح رضوانی مدیرکل فرودگاه گیلان، ازراه اندازی پروازهای فوق العاده داخلی به مقصد شهرهای مشهد، کیش، اصفهان و پرواز خارجی به اسپارتای ترکیه برای گردشگران پروازی خبر داد.

رضوانی همچنین از ورود پنج هزار و 243 نفر مسافر به استان از طریق خطوط هوایی در بازه زمانی 25 اسفند 92 تا چهارم فروردین ماه جاری خبر داد.

وی بیشترین آمار مسافران ورودی به گیلان را 800 نفر و در 27 اسفندماه گذشته عنوان و اضافه کرد: در مدت یاد شده ، این تعداد مسافر با 51 پرواز به استان گیلان عزیمت نموده اند که از مجموع پروازهای نوروزی، تعداد چهار هزار و 411 نفر مربوط به پروازهای داخلی و 832 نفر مربوط به پروازهای خارجی بوده اند.

به گفته رضوانی ، در پروازهای ورودی 47 پرواز داخلی و چهار پرواز خارجی ثبت شده است.

وی همچنین خاطرنشان کرد: در مدت یادشده پنج هزار و 111 نفر نیز از طریق این فرودگاه با 51 پرواز به مقاصد مختلف سفر کرده اند که سهم پروازهای داخلی سه هزار و 989 مسافر و سهم پروازهای خارجی نیز یک هزار و 122 نفر بوده است.