FA | EN | RSS

پنج شنبه, 29 شهریور 1397

دیداری نوروزی با رئیس ستاد اجرایی خدمات سفر گیلان

رضا علیزاده، دبیر ستاد اجرایی خدمات سفر گیلان، روز اول بهار، در دیداری نوروزی، با محمدعلی نجفیرئیس ستاد اجرایی خدمات سفر گیلان به بحث و گفتگو نشست.در این دیدار صمیمانه که با ارائه گزارشی از سوی علیزاده همراه بود، وضعیت فعالیت های ستاد اجرایی خدمات سفر در سطح استان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

همچنین طرفین ضمن تاکید بر لزوم ارتقای سطح کمی و کیفی خدمات سفر به گردشگران، برنامه های لازم را در راستای تحقق این مهم در دستور کار خود قرار دادند.

گفتنی است، بررسی وضعیت ترافیکی راههای مواصلاتی استان، از طریق گشت هوایی توسط رئیس ستاد اجرایی خدمات سفر گیلان به انجام رسید.