FA | EN | RSS

شنبه, 30 تیر 1397

نظرسنجی
اقامت *
ورودی نامعتبر
قیمت و نرخ مراکز اقامتی *
ورودی نامعتبر
وضعیت سرویس دهی *
ورودی نامعتبر
برای صرف غذا کدام مورد را انتخاب می نمایید؟ *
ورودی نامعتبر
وضعیت ظاهری و بهداشتی مراکز عرضه غذا *
ورودی نامعتبر
وضعیت پاکیزگی سرویسها بهداشتی سطح شهر *
ورودی نامعتبر
وضعیت پاکیزگی شهر *
ورودی نامعتبر
وضعیت روشنایی معابر *
ورودی نامعتبر
وضعیت عرضه ارزاق عمومی *
ورودی نامعتبر
وضعیت تابلوهای معرفی معابر و خیابانها *
ورودی نامعتبر
با چه وسیله ای به این استان سفر کرده اید؟ *
ورودی نامعتبر
وضعیت ترافیک در سطح شهر *
ورودی نامعتبر
حضور پلیس در سطح جاده ها *
ورودی نامعتبر
حضور هلال احمر در سطح جاده ها *
ورودی نامعتبر
حضور امداد خودرو در سطح جاده ها *
ورودی نامعتبر
تابلوهای هشدار دهنده راهنمای مسیر و جاده ها *
ورودی نامعتبر
آیا در برنامه های فرهنگی و هنری شرکت نمده اید؟ *
ورودی نامعتبر
وضعیت اطلاع رسانی برنامه های فرهنگی هنری *
ورودی نامعتبر
آیا از نمایشگاه صنایع دستی و سوغات استان بازدید و خرید نمودید؟ *
ورودی نامعتبر
آیا از مراکز درمانی استفاده نمودید؟ *
ورودی نامعتبر
وضعیت استان و شهر مقصد خود را در پذبرایی از مسافر چگونه ارزیابی می نمایید؟ *
ورودی نامعتبر
آیا فعالیت و اقدامات دولتی برای مسافران محسوس است؟ *
ورودی نامعتبر
آیا مجددا به این استان سفر می کنید؟ *
ورودی نامعتبر
آیا نقشه راهنما یا بروشور دریافت نموده اید؟ *
ورودی نامعتبر
وضعیت کیوسکهای اطلاع رسانی *
ورودی نامعتبر
آیا اطلاعات ضروری شما بصورت تابلو یا پلاکارد در شهر نصب شده است؟ *
ورودی نامعتبر
کد امنیتی کد امنیتی
ورودی نامعتبر