FA | EN | RSS

یکشنبه, 31 تیر 1397

نشست انجمن میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان تالش برگزار شد

اولین نشست انجمن میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان تالش روز دوشنبه 94/7/13برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری گیلان اولین نشست انجمن میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با حضور فرماندار، اعضای انجمن ، جهانی مسئول مرکز باستان شناسی اداره کل و مسئول انجمن های میراث  فرهنگی استان و میرزایی مسئول امور شهرستانهای اداره کل در محل فرمانداری شهرستان تالش برگزار شد.

فرماندار شهرستان تالش با اشاره به اینکه آثار تاریخی این شهرستان از جمله یادگارهای ارزشمند نیاکان ما هستند، اذعان کرد: همگان باید در حفظ و حراست از آثار تاریخی اهتمام ورزند زیرا حفاظت و حراست تنها وظیفه نهاد و تشکیلات دولتی نیست و این مهم موجب جذب گردشگر و رونق شهرستان می شود.

فتح الهی با اشاره به ظرفیتهای گردشگری موجود شهرستان بر لزوم ایجاد موزه آثار تاریخی و نیز راه اندازی بازارچه صنایع دستی در شهرستان تاکید نمود.

 مسئول میراث فرهنگی و گردشگری شهرستان و دبیر جلسه برگزاری جلسات انجمن های میراث فرهنگی در شهرستان را بسیار مهم و ضروری دانست و بیان کرد: برگزاری این جلسات و پیگیری مصوبات جلسه در حفظ آثار تاریخی و گردشگری شهرستان نقش مهمی دارد.

ولی جهانی مسئول انجمن های میراث فرهنگی استان به تشریح ضرورت شکل گیری انجمنهای میراث فرهنگی استان پرداخت و مسئولیتها و وظایف این انجمن ها را در زمینه های مختلف حفظ آثار تاریخی ،هنرهای سنتی و گردشگری هر منطقه یادآوری نمود.