FA | EN | RSS

دوشنبه, 01 مرداد 1397

معاون صنایع دستی

سلمان شاه محمدی

سمت : معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی

 

تحصیلات : کارشناسی ارشد

پست الکترونیکی................. : 

آدرس دفتر کار :  رشت - بلوار شهید انصاری - ساختمان صنایع دستی

شماره تماس: 33756723-013

 

سوابق اجرایی :

 

 

 

شرح وظايف

  • برنامه ریزی در جهت توسعه صنایع دستی و هنرهای سنتی استان در امور حمایتی ، توسعه و ترویج
  • تهیه و تدوین شیوه نامه های مربوط به راهنمایی واحدهای تولیدی
  • بهره گیری از فناوری اطلاعات به منظور بهینه سازی صنایع دستی و هنرهای سنتی استان
  • آشنا سازی سازمان ها و دستگاه های مختلف استان با اهداف صنایع دستی و هنرهای سنتی
  • نظارت بر تشکیل بانک اطلاعاتی جامع در امور مربوط به صنایع دستی و هنرهای سنتی استان
  • نظارت بر تهیه گزارش از اقدامات انجام شده در امور صنایع دستی و هنرهای سنتی در سطح استان
  • حمایت از سرمایه گذاری و کارآفرینی در رشته های محتلف صنایع دستی و هنرهای سنتی استان
  • شناسایی صادر کنندگان استان در زمینه صنایع دستی و هنرهای سنتی
  • نظارت بر انجام فعالیت های کارگاه های صنایع دستی و هنرهای سنتی استان
  • برنامه ریزی برای شناسایی صنعتگران و هنرمندان صنایع دستی و هنرهای سنتی استان
  • ایجاد مراکز اسناد و مدارک صنایع دستی و هنرهای سنتی استانی
  • نظارت مستمر بر اجرای طرح های آموزشی در رشته های مختلف صنایع دستی و هنرهای سنتی
  • بهره گیری از توان علمی دانشگاه و موسسات آموزش عالی و ایجاد ارتباط این موسسات با تولید کنندگان صنایع دستی و هنرهای سنتی
  • تلاش در جهت توسعه و ترویج صنایع دستی و هنرهای سنتی استان با بهره گیری از مشارکت های مردمی
  • برنامه ریزی به منظور تشویق و ترغیب جوانان به انجام و ادامه تحصیل در رشته های شغلی در صنایع دستی و هنرهای سنتی
  • مشارکت در تهیه طرح های حمایتی در جهت حمایت از مالکیت فکری هنرمندان صنایع دستی و هنرهای سنتی
  • شرکت در گردهمایی ها و دوره های آموزش تخصصی
  • برنامه ریزی و تقسیم کار بین کارکنان سرپرستی
  • ارزیابی عملکرد کارکنان تحت سرپرستی و هدایت و راهنمایی آنان