شنبه , 03 فروردین 1398 ساعت 15:21

بازدید مردم از موزه تاریخ چای

بازدید مردم از موزه تاریخ چای

شنبه , 03 فروردین 1398 ساعت 14:48

نمایشگاه سفال در موزه تاریخ چای لاهیجان

نمایشگاه سفال در موزه تاریخ چای لاهیجان

شنبه , 03 فروردین 1398 ساعت 10:42

بازدید فرماندارشهرستان از نمایشگاه های صنایع دستی

بازدید فرماندار از نمایشگاه های صنایع دستی شهرستان رشت

شنبه , 03 فروردین 1398 ساعت 10:30

بازدیدفرماندار شهرستان رشت از ستاد اسکان فرهنگیان

بازدید از ستاد اسکان فرهنگیان توسط فرماندار شهرستان

شنبه , 03 فروردین 1398 ساعت 02:44

بازدیدفرماندار ازبازارچه صنایع دستی هتل جهانگردی

بازدیدفرماندارومعاون سیاسی ایشان ازبازارچه صنایع دستی هتل جهانگردی لاهیجان.

پیوند های اصلی