چهارشنبه , 21 آذر 1397 ساعت 10:17

حضور مدیرکل در اداره ماسال

حضور مدیرکل در اداره میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری ماسال و بازدید از ساختمان موزه

پنجشنبه , 15 آذر 1397 ساعت 20:42

بررسی طرح های سرمایه گذاری شهرستان لنگرود

بررسی طرح های سرمایه گذاری شهرستان لنگرود با حضور مدیرکل و مسئولین شهرستان لنگرود

سه شنبه , 13 آذر 1397 ساعت 15:15

ملاقات مردمی

دیدار حضوری مراجعین با مدیرکل میراث فرهنگی استان

سه شنبه , 13 آذر 1397 ساعت 12:04

حضور مدیرکل در شهرستان املش

حضور مدیرکل در شهرستان املش و بازدید از ساختمان اداری و پروژه های بخش دولتی و خصوصی

دوشنبه , 12 آذر 1397 ساعت 15:27

کارگروه رفع موانع تولید شهرستان املش

حضور در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید شهرستان املش

پیوند های اصلی