سه شنبه , 15 آبان 1397 ساعت 12:51

نشست مدیرکل با مدیران شهرستانی

نشست مدیرکل با مدیران شهرستانی

دوشنبه , 14 آبان 1397 ساعت 14:54

حضور مدیرکل در اداره شهرستان

بازدید و نشست مدیرکل با همکاران اداره شهرستان آستانه اشرفیه

شنبه , 19 آبان 1397 ساعت 10:25

کارگروه رفع موانع تولید شهرستان آستانه اشرفیه

حضوردر کارگروه رفع موانع تولید و اشتغال شهرستان آستانه اشرفیه

یکشنبه , 13 آبان 1397 ساعت 14:25

بازدید از هتل ایران

بازدید و بررسی روند مرمت هتل ایران

یکشنبه , 13 آبان 1397 ساعت 14:09

راهپیمایی 13 آبان

حضور مدیرکل و همکاران در راهپیمایی 13 آبان

پیوند های اصلی