-

دستورالعمل اجرائی،فنی ودرجه بندي هتل آپارتمان

ضوابط احداث مسافرکاشانه هاي گردشگري در روستاهاي گردشگرپذیر گیلان

ضوابط درجه بندي واحدهاي پذیرایی واقع در مسیرهاي جهانگردي

ضوابط معماری،ساختمانی و درجه بندی مهمانپذیرها

فرم درجه بندی مهمانخانه های کشور

نحوه سرمایه گذاری در صنعت گردشگری

پیوند های اصلی