تعريف عملياتي مناطق نمونه گردشگري

مناطق نمونه گردشگري به محدوده اي جغرافيايي اطلاق مي شود كه در اين محدوده يك يا چند و يا مجموعه اي از جاذبه هاي تاريخي ، طبيعي و فرهنگي وجود دارد كه وجود آنها انگيزه اي براي سفر و اقامت گردشگران خواهد بود.

 

 ابینام

 استیل

 علیسرود

 امین آباد

 امیرکلایه

 عسگرآباد

 آستانه

 باقلاکش

 بام سبز ماسال

 بره سر

 بازارچه مرزی

 بی بیانلو

 بوجاق

 چابکسر

 چمخاله

 امامزاده ابراهیم

 عینک

 گسکر

 قلعه رودخان

 گیسوم

 حاجی بکنده

 حیران

 هلودشت

 جاده دیلمان

 جواهردشت

 جفرود

 جوکندان

 تالاب آبکنار

 تالاب انزلی

 زیاز

  کپورچال

 خرما

 کیاکلایه

 کلاچای

 لاهیجان

 له له رود

 لوندویل

 لیسار

 منجیل

 ماسوله

 محورسپیدرود

 مژدهه

 نصفی

 نوخاله

 اولسه بلنگاه

 پره سر

 رودبار

 سلانسر

 سیاه مزگی

 سراگاه

 سراوان

 سرولات

 سفید آب

 سفیدرود

 شهران

 شولی

 سیاه کوه

 تازه آباد

 تنیان

 تی تی

پیوند های اصلی