-

 

 

 

بافت و بناهای تاریخی

•             منزل محمد تقی صوفی سیاوش

•             خانه صادقی

•             خانه قدیری

•             خانه سرهنگ عضدی

•             خانه ابریشم

•             عمارت چوکام

•             عمارت دادگستری بندر انزلی

•             بنای بانک ملی انزلی

•             عمارت کلاه فرنگی

•             هتل ایران

•             حمام گلشن

•             بناي اداره پست رشت

•             حمام حاجي رشت

•             حمام مريان

 

مساجد و بقاع متبرکه

•             مسجد مستوفی

•             بقعه آقا سید حسین لنگرود

•             بقعه شیخ زاهد گیلانی

•             امامزاده تورار

•             مسجد حاج صمدخان

•             مسجد بادی الله

•             مسجد اسپی مزگت

•             بقعه چهارپادشاهان

•             بقعه میرشمس الدین

•             مسجد اکبریه

•             تکیه و بقعه پیرعلی

•             مناره مسجد قائميه

•             بقعه امير شهيد

•             سر در ورودی بقعه خواهر امام

•             بقعه امیربنده کلاچای

 

آرامگاه شخصیتهای تاریخی و مذهبی

•             آرامگاه ميرزا كوچك خان

•             آرامگاه كاشف السلطنه

•             آرامگاه دکتر معین

•             آرامگاه پور داوود

 

پل های گیلان

 

•             پل لاهيجان

•             پل لنگرود

•             پل خشتي تجن گوكه

•             پل خشتي نيا كو

•             پل خشتي نال كياشهر

•             مرغانه پرد لاله دشت کوچصفهان

•             پل پونل

•             پل تمیجان

•             پل تاریخی گوراب تولم

 

کاروانسراها

 

•             كاروانسراي تي تي

•             كاروانسراي ملك

•             كاروانسراي طاقي كوچك

•             كاروانسراي لات

•             کاروانسرای طاقی بزرگ

 

قلعه های تاریخی

•             قلعه رودخان

•             قلعه و برج گرماور

•             قلعه تاریخی شاه نشین قلعه تماجان

•             شاه نشین قلعه نفت خانی

•             قلعه شاه نشین گورج

•             محوطه تاریخی قلعه کوله

•             قلعه پشت(قلعه تاریخی امیر ساسان)

•             محوطه قلعه دشت دامان

•             قلعه و پای قلعه کلیشم

•             قلعه چیمارود

•             قلعه دختر لویه

•             قلعه و محوطه تاریخی کلاس کمر

•             بقایای قلعه باستانی اسپهبدان

•             بقایایی از قلعه لشگرگاه

•             قلعه گردان

•             قلعه بندبن قاسم آباد

•             قلعه کوتی کلاچای

•             بقایای قلعه دز ماشین

•             قلعه کوتول شاه

•             قلعه لیسار

•             بقایای قلعه کول فومن

•             بقایای قلعه کول ماسال

غارها

 

•             غار شماره 2 روستای کشمش

•             غار تاریخی تلابن گورج

•             غار باستانی اسطل خوار

•             غار هفت خم تله سیاه

•             غار باستانی دربندA

•             غار باستانی دربندB

•             غار باستانی چپلک

•             غار اسپهبدان

•             غار جیران

 

 

آثار ملی ثبت شده

پیوند های اصلی