مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان گیلان

دکتر شهرود امیر انتخابی

 

       سخن مدیر کل : .......

 

 

 

سوابق مدیر کل

پیوند های اصلی