علی اکبر محمدی مردخه

مدیر دفتر ریاست

 

شرح وظایف :

  • تمشیت امور و هماهنگی ارتباطات لازم بین ریاست سازمان با واحدهای تابعه و وابسته به طرق مقتضی
  • تهیه و تنظیم برنامه های روزانه، هفتگی و ماهانه و تنظیم دقیق وقت ملاقات ها،دیدارها،مذاکرات، جلسات و سخنرانی های مدیرکل و پیگیری جهت تحقق به موقع آن
  • اعلام و ابلاغ دستورات مدیر کل به واحدهای تحت پوشش  اداره کل و پیگیری امور ارجاعی تا حصول نتیجه نهایی
  • طبقه بندی،کنترل،بازبینی و ارجاع نامه های واصله به عنوان مدیر کل و خلاصه کردن گزارش ها، صورتجلسات،مقالات و دیگر موارد لازم جهت استحضار مدیریت
  • نظارت بر انجام مکاتبات،تحریرات،ترجمه و مراسلات حوزه ریاست و تنظیم برنامه ها و مواردی که نیاز به اطلاع،اظهار نظر و امضاء مدیر کل دارد.
  • تنظیم دستور جلسات و صورتجلسات و ابلاغ تصمیمات و مصوبات جلسات به مراجع و واحدهای ذیربط
  • گردآوری منابع و اطلاعات لازم نظیر گزارشات،صورتجلسات و مستندات مورد نیاز مدیر کل و ارجاع دستورات مدیر کل در زمینه تهیه گزارشات تحقیقی و تخصصی به مراجع و واحدهای ذیربط
  • پیگیری اجرای مصوبات و تصمیمات ابلاغ شده از سوی مدیر کل
  • نظارت بر بایگانی پرونده ها، استناد به سوابق مربوط به حوزه و به روز نگه داشتن آنها

پیوند های اصلی