پنجشنبه , 29 فروردین 1398 ساعت 13:14

بازدید مدیر کل از قلعه رودخان

بازدید مدیر کل از قلعه رودخان در روز جهانی بناها و محوطه های تاریخی

پنجشنبه , 29 فروردین 1398 ساعت 09:15

بازدید از خانه تاریخی تقی خان صوفی

بازدید دانش اموزان وپرسنل دبستان اندیشه از خانه تاریخی تقی خان صوفی

چهارشنبه , 28 فروردین 1398 ساعت 12:57

برگزاری نمایشگاه صنایع دستی به مناسبت هفته مشاغل

برگزاری نمایشگاه صنایع دستی به مناسبت هفته مشاغل

چهارشنبه , 28 فروردین 1398 ساعت 11:14

دیدار مدیرکل با رئیس فراکسیون گردشگری مجلس

دیدار مدیرکل با رئیس فراکسیون گردشگری مجلس

سه شنبه , 27 فروردین 1398 ساعت 13:03

دیدار مردمی با مدیر کل

دیدار مردمی با مدیر کل

پیوند های اصلی