یکشنبه , 17 آذر 1398 ساعت 12:16

کارگاه آشنایی با اقامتگاه های بومگردی در رودسر

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی اداره کل میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی گیلان ، کارگاه آشنایی با اقامتگاه های بومگردی در رودسر برگزار شد.

یکشنبه , 17 آذر 1398 ساعت 12:58

کارگاه آشنایی با اقامتگاه های بومگردی در تالش

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی اداره کل میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی گیلان ، کارگاه آشنایی با اقامتگاه های بومگردی برگزار شد.

یکشنبه , 17 آذر 1398 ساعت 09:34

جلسه مسئولین و مدیران اداره کل میراث فرهنگی گیلان

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی اداره کل میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی استان گیلان جلسه تخصیص اعتبارات و پروژه های عمرانی و جشنواره های اداره کل در دفتر معاونت توسعه مدیریت با حضور معاونین و مدیران اداره کل برگزار شد.

پنجشنبه , 14 آذر 1398 ساعت 08:58

جلسه توسعه مدیریت

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی اداره کل میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی استان گیلان جلسه توسعه مدیریت اداره کلمیراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی استان گیلان در روز 13 آذر 98 برگزار شد.

سه شنبه , 12 آذر 1398 ساعت 14:18

ملاقات مردمی مدیر کل

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی اداره کل میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی گیلان ، روز سه شنبه 12 آذر ملاقات مردمی با مدیر کل صورت گرفت.

پیوند های اصلی